Autor: Damy van der Waal
Quelle & Copyright: Archeon

How did they warm the houses in the early Middle Ages?

With wood and turf. A hearth can be found in virtually all excavated houses. Often this is a round spot with a lot of charcoal and orange burned clay. The hearths sometimes were constructed on small platforms. A normal fire in a hearth can reach temperatures over 900° C. Thick wattle and daub walls (with straw worked through them for insulation) kept the warmth inside very well. Houses with floors consisting of crosswise layers of reeds have been found. Parts of wooden floors have been found too. From later times we know that walls were sometimes covered with fabric (a kind of tapestries). A large skin or blanket in the door opening helps too.

This question was answered by:
Miriam Bloema, Archeon (NL)

Hoe kreeg men de huizen in de vroege Middeleeuwen warm?

Met hout of turf. In vrijwel alle huizen die zijn opgegraven is wel een haardplaats te zien. Vaak is dit een ronde plek met veel stukjes houtskool en door de hitte oranje geworden leem. Soms zijn de haardplaatsen verhoogd. Een gewoon haardvuur kan wel meer dan 900° C worden! Er zijn huizen gevonden waarvan de vloeren waren bedekt met kruislings op elkaar gelegde laagjes riet als vloerbedekking. Delen van houten vloeren zijn ook terug gevonden. Uit latere periodes weten we dat muren soms met stof werden bekleed (een soort tapijten). Dikke lemen muren (met stro erdoor gewerkt tegen grote scheuren en voor de isolatie) houden de warmte ook goed binnen. Een huid of lap stof als gordijn voor de deuropening werkt ook goed.

Deze vraag is beantwoord door:
Miriam Bloema, Archeon (NL)