Autor: Damy van der Waal
Quelle & Copyright: Archeon

Was there a division of roles in the early Middle Ages?

There was a traditional division of roles. Women in general took care of the children. They herded and milked the cattle and sheep and fed the chickens. Shaving sheep, plucking wool, spinning threads, weaving fabric and making clothing were things all women did at home. Grinding wheat, preparing and preserving food and especially brewing beer were also important tasks. Men trained the oxen and ploughed the land with them. Men were allowed to go hunting as a sport but they could be called to arms as well. If a man wasn’t a farmer, servant, warrior, poet, lord or clergyman he could exercise a craft. For example as a smith, bead maker or bone worker.

This question was answered by:
Miriam Bloema, Archeon (NL)

Was er een rollenverdeling tussen mannen en vrouwen in de vroege Middeleeuwen?

Er was een traditionele rolverdeling. De vrouw hield zich bezig met het opvoeden van de kinderen. Zij hoedde en molk het vee en voerde de kippen. Schapen scheren, wol plukken, het spinnen van draden, het weven van stoffen en het maken van kleren was iets wat vrijwel alle vrouwen thuis deden. Graan malen, eten bereiden en conserveren en vooral ook bier brouwen waren tevens belangrijke taken. Mannen trainden de ossen en ploegden daarmee het land. Mannen mochten als ontspanning op wild jagen, maar ze konden ook opgeroepen worden om de wapens op te nemen om te vechten. Als een man geen boer, knecht, krijger, dichter, heer of geestelijke was kon hij een ambacht uitoefenen. Bijvoorbeeld als smid, kralenmaker of beenbewerker.

Deze vraag is beantwoord door:
Miriam Bloema, Archeon (NL)