Autor: Damy van der Waal
Quelle & Copyright: Archeologisch Themapark Archeon

How old did people in the early Middle Ages become?

On the basis of research on 66 skeletons from a graveyard in Susteren (from around 800 to 1100 AD) we know that women on average reached the age of 44 years and men on average 38 years. The infant death rate must have been very high. About one third of the children died before reaching five years.

This question was answered by:
Miriam Bloema, Archeon (NL)

Hoe oud werd men in de vroege Middeleeuwen?

Aan de hand van onderzoek van 66 skeletten van een grafveld in Susteren uit ongeveer 800 tot 1100 na Chr. weten we dat vrouwen gemiddeld 44 jaar oud werden en mannen gemiddeld 38 jaar. De kindersterfte moet erg hoog geweest zijn. Ongeveer éénderde van de kinderen stierf voor ze 5 jaar waren.

Deze vraag is beantwoord door:
Miriam Bloema, Archeon (NL)

Μέχρι ποιά ηλικία ζούσαν οι άνθρωποι τον Μεσαίωνα?

Σε μελέτη που έγινε σε 66 σκελετούς από ένα νεκροταφείο στο Susteren (από περίπου 800 εως 1100 μχ) γνωρίζουμε ότι ο μέσος όρος στις γυναίκες έφτανε στην ηλικία των 44 χρονών και στους άνδρες στα 38 χρόνια. Ο ρυθμός θανάτων στα βρέφη πρέπει να ήταν πολύ υψηλός. Περίπου το ένα τρίτο των παιδιών πέθαινε πρίν τα 5 χρόνια.

Αυτή η ερώτηση απαντήθηκε από:
Miriam Bloema, Archeon (NL)